Abe logo Bitcoin 101531


Get your actual info for all altcoins provided by cointech.net CoinTech
Correct explorer for AurumCoin and FireFlyCoin are ready to use!
Aurumcoin mining pool
Bitcoin mining pool
Mobiuscoin mining pool

Hash: 00000000000130f4d035a8fec9da1336d1dee3d31b8acb9c6632b80c724619c4
Previous Block: 0000000000003fb905ee3a6fb1f1411185e7d8150ec502f0d6c7f6de617a1ad4
Next Block: 000000000001fab4d2026200ddc90b512715c71c9e52e14588c8ce786547df26
Height: 101531
Version: 1
Transaction Merkle Root: 7686374fadb504bef268ac8d2614101328011d8245e512ea38afa026c2c89dd6
Time: 1294449161 (2011-01-07 20:12:41)
Difficulty: 16 307.669 (Bits: 1b0404cb)
Cumulative Difficulty: 128 682 075.912
Nonce: 789857282
Transactions: 12
Value out: 308.49
Transaction Fees: 0
Average Coin Age: 253.635 days
Coin-days Destroyed: 0.07215
Cumulative Coin-days Destroyed: 16.5973%

Transactions

TransactionFeeSize (kB)From (amount)To (amount)
3844401a4b...00.134Generation: 50 + 0 total fees13hz8TGmgqrozzibVibQXH8Y3sx5QNYhxA: 50
fd7681bfaa...00.2581JYnLoEsQm9cq1ywNVk6dvQ8MDysY9vxkK: 29.45
1CnnwcW8R832AsrLUfZ2hQcwfbffkcsx3n: 0.3
1KWefAwfxgHHaD9xUZ2nA7jXU3RzwpbB3G: 29.15
8ae51006ae...00.2581GvkPHW2eMsfuUKUA5PPe5NMHy3NheQa6: 0.52
1FNppHxPuxZSYFosBqvt7mXQ3gWSA5Anvr: 0.33
1Etkw3FgujzK8LNX1BKWm5Qq9dK4HbNXiq: 0.19
b6fc7e6a0f...00.2591KWefAwfxgHHaD9xUZ2nA7jXU3RzwpbB3G: 29.15
12fjGuayQGcD6ynVL8LUerLWDhxigV8K9V: 28.91
1Hbdkf5BqsBPjBnjmdCTLiyngZuXeVxo89: 0.24
63fc888cd3...00.2231Etkw3FgujzK8LNX1BKWm5Qq9dK4HbNXiq: 0.19
17PSyYGLGQj7okX3Aj6cWDXRoxqwD4cByA: 0.19
c95aa2c60f...00.25812fjGuayQGcD6ynVL8LUerLWDhxigV8K9V: 28.91
1DwpforQy4UtekqUZHW3ouaYdEqRUPiDmn: 28.67
16k5vCmbhpHc8ihx63nAEdRJrMwW3Nkawu: 0.24
1b73875a9c...00.2571DwpforQy4UtekqUZHW3ouaYdEqRUPiDmn: 28.67
1JtvK11fcBxUShcu2wLKjNJjm4xMt9CkBe: 0.16
1BST6pA4aCHr9gzzaiJHX9YX7LQkbUbRv: 28.51
d27bf13032...00.2581BST6pA4aCHr9gzzaiJHX9YX7LQkbUbRv: 28.51
14gGLt4249jupMN7wJHsf3DTXRP38An1Cz: 28.4
18cBAgYzcm9jLkSqAp2aAgWsFgeYgaTmu2: 0.11
d62095a368...00.25914gGLt4249jupMN7wJHsf3DTXRP38An1Cz: 28.4
16dBpqsErdidc7XUNhBjyYADtEwmhadmzq: 0.1
1MqA28yVjQPzqf3b4GmnYURvQY727dcGVU: 28.3
212ce7afb8...00.2591MqA28yVjQPzqf3b4GmnYURvQY727dcGVU: 28.3
1CBARFXbRMAS8R2qd5A7DSRgSC3bCr8dBj: 0.08
1AbyW9FuKk2HNBqauFt2Foua5cNxUPWXU2: 28.22
ac21486641...00.2591AbyW9FuKk2HNBqauFt2Foua5cNxUPWXU2: 28.22
16UzymAtv5oEbu83YnVvncKzScdNVb2rUz: 0.05
1nd8UTg7icifvwcBFhj6QjHVaCo29PjJw: 28.17
80190e4578...00.2591nd8UTg7icifvwcBFhj6QjHVaCo29PjJw: 28.17
1HRxFXQ9jLjJc2odUkam4xXamzxLEnW5qh: 28.16
1JkT6EQMotCz6BFqPWFd3kFDQzU1qa119N: 0.01

Powered by MobiCoin Block Explorer- mobiblocks Tips appreciated! BTC MOBI