Abe logo Bitcoin 105836


Get your actual info for all altcoins provided by cointech.net CoinTech
Correct explorer for AurumCoin and FireFlyCoin are ready to use!
Aurumcoin mining pool
Bitcoin mining pool
Mobiuscoin mining pool

Hash: 0000000000016f97b371f8426f2c38b266b71e99e360c31001a0931dd7a4be8e
Previous Block: 0000000000028bdaf29965a003744479f2db85c08582dfff0f3a0fef64ef4772
Next Block: 000000000000132057b3934d8a1ab61107f0fa1bdac55ceea9dfcf3e3d55c13c
Height: 105836
Version: 1
Transaction Merkle Root: 0661e1f89d566ce79a9142684d02bf53b2b3870761c31122163e23d9a4a1e875
Time: 1296659603 (2011-02-02 10:13:23)
Difficulty: 22 012.717 (Bits: 1b02fa29)
Cumulative Difficulty: 208 914 762.990
Nonce: 3462765918
Transactions: 9
Value out: 390.09
Transaction Fees: 0.01
Average Coin Age: 254.591 days
Coin-days Destroyed: 1094.98907442
Cumulative Coin-days Destroyed: 19.6383%

Transactions

TransactionFeeSize (kB)From (amount)To (amount)
167ae4b194...00.138Generation: 50 + 0.01 total fees1DqHDottctJauEXekHBAzdjHtEWgNgc7iw: 50.01
3649d07ef5...0.010.6171JmiWV8jkReYYKfpNZvN5YaCRnwtMVk4ce: 2.69
1DwRJ6RWH781PQxzhiTyxu4qLQWQuA1Nco: 15
1JmiWV8jkReYYKfpNZvN5YaCRnwtMVk4ce: 2
1NCUsH8xwVxDeQLnyYpWYmiuWZRGp1bNc9: 0.07
1ENNNmDP1PACNz319yxdSTG12k79UDwPZV: 19.61
50375ef311...00.33716cUGPNeRkQJZ6Ju7Pj6zxmUCkAKUtNcZ4: 175.57
1CxnfBFdqgZ37CZwpL6QseV8apfd1s1bsp: 50
1G3ZWrGL66wEe2A1gV3kP1u6CtqkpCBVMW: 225.57
58dea19661...00.2591FbBkZfxLGL77tvA3W2vDCZmmrCV6RTDcd: 0.05
18FaHpJiBrL6eEC1SGwpvGu2tExJwMb4yL: 0.02
1E8xYD4N9FY2YGT23xxvhQzBgVzLdtVd9V: 0.03
899b6bb442...00.43819ck2x9J1j14XaRsUdW4TuziHiKwyTaR2U: 2
19wEFd8JYpNjpLnQxqx58ukZzWyzbcmfB: 50.3
1FKnBS7r1aHUWxbHvfyPDToxFaq6kvASqN: 0.05
1DnaWRkDgM2p7RtQsRKriFJwfHdELxVeMo: 52.25
9465fc8920...00.2591D3gMh5wEJyTbWH9mgGhQp1dPG6LoCqccf: 6.62
14uQfvTKJiiQFuyVRpcgjUPGYkvftttXFJ: 0.02
1DCuSBCCWwwAGRPiN2B83KqDgsBpYtXs7h: 6.6
3f798e8662...00.2581DMxtYHjdvbkyqY65XpaDC4Bf6Nxddidc7: 35.55
14kP6gBXFURAe5P1VGiKYfqckTR9YxyN4S: 0.05
1GPVdJg8Jns8vdHCVuF35EKuqGZ6qT9odF: 35.5
498c250124...00.22415kzPQ11VACm1ZwEU1UhVLG4SzMTVdM6TK: 0.01
18FaHpJiBrL6eEC1SGwpvGu2tExJwMb4yL: 0.01
66608edca9...00.2581CQ4EWdNCu773efnf48NxB2vsH8i512CfS: 0.3
14uQfvTKJiiQFuyVRpcgjUPGYkvftttXFJ: 0.02
18PP481gwib9T96EjNqctGZ7JYG4vx6W3Q: 0.28

Powered by MobiCoin Block Explorer- mobiblocks Tips appreciated! BTC MOBI