Abe logo Bitcoin 104040


Get your actual info for all altcoins provided by cointech.net CoinTech
Correct explorer for AurumCoin and FireFlyCoin are ready to use!
Aurumcoin mining pool
Bitcoin mining pool
Mobiuscoin mining pool

Hash: 000000000001c261140733ea83db2d102fdb3e93aff8f8ad1e684434c74414c8
Previous Block: 000000000002870e06101efc5e217f0fca797ad266afc9af114c147848d36705
Next Block: 0000000000000a0c62e247513c586b01d240f517a84de52538523663d3d703c0
Height: 104040
Version: 1
Transaction Merkle Root: ca9187a1952396e9a640afa2027fc4518702016ac2d437d52a426c39c8930ab3
Time: 1295725771 (2011-01-22 14:49:31)
Difficulty: 18 437.925 (Bits: 1b038dee)
Cumulative Difficulty: 172 207 582.924
Nonce: 2978861575
Transactions: 8
Value out: 523.86
Transaction Fees: 0
Average Coin Age: 257.252 days
Coin-days Destroyed: 19.01119131
Cumulative Coin-days Destroyed: 17.3812%

Transactions

TransactionFeeSize (kB)From (amount)To (amount)
6226f85486...00.134Generation: 50 + 0 total fees1LCoBNB5okmUatrvvgVgdMqKdKv8HY2X9N: 50
1e06a9e527...00.2581LRsBZt8Hm7GMokoXSXoKSUWXsLam7Zmup: 120.99
1BwnGp1c8gF88zqKyuufKVZkaJU9Xsbkdi: 110.54
1BA8RCz1xKh4sBx2ja7c7YwAsxAzkvji1a: 10.45
28080259b6...00.258177A3Bq5beAQJKHZq2yAgiMpbCE7cSV5mu: 305.75
1DGELe1d2kc6SkXMYH1iWZzmVbXPGwhE8k: 305.7
135k9z87c1Lv6MqhgNDYcdL91U38eupsq8: 0.05
46ec51263f...00.25813N3JtEKwvmYkC7rcMVwaiDQvDLJvWSt6L: 43.01
1CoWKtmZEAuKwA5CpkyTta5fQtt1c7D29N: 0.05
1CRnvJp6rLtvimPjoSVNnzpdJjXhWC4AkV: 42.96
8eeec1c8db...00.2571Cq3aSdznAUQKVsRT32zCRypWALQai5BNn: 0.91
1DYKGd743Vzx2s4P4TgUvvWDPvt9rzS5bT: 0.55
1Pp9yFqCftdeG4h7V52eSgSiFw8PnsjxBv: 0.36
1c03f9d585...00.2241BKT2gYYNHHB4GUbhA85ip6j8DqBtCQdvu: 0.05
17WjPQuU9SBUfTSP3fwanmS1PuA5Q91eaw: 0.05
60950700e1...00.2581KREaUsAGZvxpPgVXNpQJH2EhKCMEjrcpz: 0.9
1GGvJkKbyPCgxiTwYZRcu8jzDNsVG7ASUf: 0.35
1DYKGd743Vzx2s4P4TgUvvWDPvt9rzS5bT: 0.55
41a3f78400...01.317rHPdLckp3GTXnAT3X1Wcn8G7buDi9Bcf: 0.05
1ANqTLMngvrv8CPqtgN6YnqtdYF9vBuyFz: 1
1LEz4ahSbAjLv3ZyXem9WegtW2Ngp8AoZt: 0.48
18YuGYo6s5WaBMrFW6gAxaXZ4wGVMQh3kv: 0.02
1LQA42GmKfG2PYQjVueu7GojxMLwbrVQFY: 0.49
18YuGYo6s5WaBMrFW6gAxaXZ4wGVMQh3kv: 0.01
15RzBzG17F6QVwvwX5DNQH5gjA7QxAYV68: 0.2
1MSgUtNsS2Nmfd4NH9ocXMhKRHoCAHEHKv: 2.25

Powered by MobiCoin Block Explorer- mobiblocks Tips appreciated! BTC MOBI