Abe logo Bitcoin 104229


Get your actual info for all altcoins provided by cointech.net CoinTech
Correct explorer for AurumCoin and FireFlyCoin are ready to use!
Aurumcoin mining pool
Bitcoin mining pool
Mobiuscoin mining pool

Hash: 0000000000021f812737df5191c72fd8695801c48e9c5e3475e6272154257cae
Previous Block: 000000000002b543b476971c7441148fc43091b12e50859838bf775eca93aa22
Next Block: 0000000000035080a4eb63a9eec710cf2842b074490025722d85a3e44b4be240
Height: 104229
Version: 1
Transaction Merkle Root: 63a11b789913407a25aedd4be7a3d0703a83dfbb7f124fcfd3356c048a52ac42
Time: 1295821197 (2011-01-23 17:19:57)
Difficulty: 18 437.925 (Bits: 1b038dee)
Cumulative Difficulty: 175 692 350.887
Nonce: 1340215811
Transactions: 10
Value out: 179.72
Transaction Fees: 0
Average Coin Age: 257.421 days
Coin-days Destroyed: 143.92605115
Cumulative Coin-days Destroyed: 17.4699%

Transactions

TransactionFeeSize (kB)From (amount)To (amount)
f4b665edaa...00.134Generation: 50 + 0 total fees1GWtVE2gQAVt4p2BsXNvB7VgxUiMu4JAiq: 50
afcc045994...00.94213NDBrzPisYRBu7uAZ5NMaoYUrLM4h851F: 0.63
1J1VTvhpYqwQwY7Rn8ZBB6Mqp9hNazP7S1: 0.05
1LWgEH6SBFXUr1zYs7QSra9rpL8ktv9mP9: 0.02
1LWgEH6SBFXUr1zYs7QSra9rpL8ktv9mP9: 4
1AkmtexirhcC43aBJBMN4EV9Lr1vkna4Kd: 0.3
1HobCHoLq7nxepfhxqVbd8zj7ERG4WvjPw: 5
80bd52ab3e...00.2581JdD44X7YTn2Nq3HQ4CQEWujUQ7ZqHDfWx: 23.41
12WJPJ5M8XSbCAKQkAEkjmFwEtb7r9T82m: 13.41
13NwMVnFinLRTYRRuWcwbP66Y2cU8ev8UY: 10
080c7ff740...00.2581NMUUekVewPWKgWmTrU72ZDhMCcKB4Hb63: 59.52
1GatYsKcqDKcHLGpTXb6Jct8HN6wp9oSN3: 59.51
14uQfvTKJiiQFuyVRpcgjUPGYkvftttXFJ: 0.01
135bf20ccc...00.2571AS8QgFAU5dk5g36Mri5pNYtEnmkHn4d2i: 37.86
1JizYHL53sn64hG4Nt7s2Q5PMEYpRjrWPV: 0.05
1AWYaHcJnAwDxUbQqmPbPjiKPRz4pbmHrj: 37.81
f6c5cf1026...00.25918r54j17Jcy7cRXeS2HAHH21rWkaY6JM6s: 1.07
14uQfvTKJiiQFuyVRpcgjUPGYkvftttXFJ: 0.01
1KJdFa93SeZzLLw6cDh8bMAHjhctnL5Ybn: 1.06
b3b2a14872...00.25818q5JmMzt9yt16FaBcEPJXiQ9B5mToFq5F: 1.06
1DjtMQiyV76gp9HMJU1hwTMcmntGNGLv1q: 1.05
14uQfvTKJiiQFuyVRpcgjUPGYkvftttXFJ: 0.01
6a72ead89f...00.2581HH34F9wXYKhFo7Ue8zy4ewVS3urXRGBUR: 1.03
14uQfvTKJiiQFuyVRpcgjUPGYkvftttXFJ: 0.01
1McZYRCMVV9SnctEcS9SiVwDqKya5Kna7: 1.02
399b0a880b...00.2581M3uxyehxvGSSBYTSnkg9VeafNSrCYS8Zh: 0.71
14uQfvTKJiiQFuyVRpcgjUPGYkvftttXFJ: 0.01
1CkJ7p2Y3G7feXAxXticK2MjXb2aC2mHPg: 0.7
71b1df2602...00.2251CWRj7V8nYXg4svVx6kc28sPbTUtC9CF7k: 0.06
1D4D7S7RDP5mSv3PKLku48Y8VK1c5NxxFY: 0.06

Powered by MobiCoin Block Explorer- mobiblocks Tips appreciated! BTC MOBI